טיפול בשפכים במגוון יישומים

טיפול קדם בשפכי רפתות

טיפולי קצה למועצות ויישובים

פתרונות שפכים לבתי אריזה

שירותי אחזקה אמינים

פיתוח, תכנון והקמה של פתרונות בתחומי טיפול בשפכים

טכנולוגיות

ביו דיסק

מפרידי שומן מתקדמים SFT

ה-SFT  (Super Flat Trap) לטיפול בשפכים של תעשיית המזון

ביו דיסק

GreenFloat DAF

מערכות המשמשות בעיקר לטיפול קדם בתעשיות המזון, בע"ח והקוסמטיקה

ביו דיסק

ביו רובי

מתקנים קומפקטיים לטיפול בשפכים סניטריים

ביו דיסק

ביו דיסק

תהליך טיהור ייחודי,  יעיל וחסכוני של שפכים לאוכלוסייה של עד 3500 נפש