פתרונות קצה לשפכים סניטריים

Anata Onsite Wastewater Plant

Customer: Anata Onsite Wastewater Plant
Installation date: 2003
m3 per day: 24
Power consumption for the biological process (kw/m3): 0.30