טיפול בשפכי רפת ומכון חליבה

מתקן פיילוט ברפת יד חיל (בקיבוץ יד מרדכי)

ט.ל החברה לאיכות הסביבה פיתחה מתקן חדשני במסגרת התכנית הארצית של משרד החקלאות לבחינת מתקני פיילוט לטיפול בשפכי מכוני החליבה.

המתקן פועל ברפת יד חיל אשר בקיבוץ יד מרדכי מסוף חודש יוני. בחדשי הקיץ המתקן טיפל   בכ 100 מ"ק שפכי ביום (300 חולבות) וביכולתו גם לטפל בכ 160 מ"ק שפכים ביום. המתקן מבוסס על הרחקה מרבית המוצקים, וכתוצאה מכך גם קבלת ערכי COD המתאימים לתקן הרחקה למטשי"ם. הבוצה מתקבלת ברמת יובש גבוהה וניתנת לפינוי עם הפרש הטרי.

הטכנולוגיה מבוססת על שיטת ה-DAF, הרחקת המוצקים ע"י הרחפה מואצת בעזרת בועיות אויר מיקרוניות (וגריפת הבוצה המתקבלת למכולה), כל זאת במתקן קטן מאד ביחס לנפחי העבודה שלו.

החברה התאימה את הטכנולוגיה לטיפול בשפכים עמוסים מאד, האופייניים לשפכי מכוני החליבה השונים וכמו כן ביכולתנו להתאים את המתקנים שלנו לכל גודל של רפת בארץ. לכל רפת נעשה תכנון בהתאם למצב תשתיות הרפת, על מנת למקסם את יעילות המתקן ולמזער את מחיר התאמת התשתיות והוצאות התפעול.


גרינפלוט – טיפול בשפכי מכון החליבה

חברתנו משתתפת במיזם אקסקלוסיבי של משרד החקלאות

"הקמת מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתות"

המתקן החל בפעולתו בסוף יוני 2016

הטכנולוגיה מבוססת על הפרדת אינטנסיבית ביותר של מוצקים, שומנים, חומרים אורגאניים, אמולסיות וקולואידים, בשיטה כימית פיזיקלית המשולבת בפלוטציה אשר פותחה על ידינו.

כתוצאה מכך מתקבלים:

  • COD – הרחקה של כ-% 70
  • TSS – מוצקים מרחפים – הרחקה של כ-95%
  • הרחקת נוטריינטים (חנקן וזרחן)
  • הקולחים מתאימים להזרמה למט"שים מוניציפליים
  • הבוצה מתקבלת ביובש העולה על יובש פרש הפרות הטרי (מעל 10% חומר יבש)
  • המתקן בעל שטח קטן ביותר והנו ידידותי למשתמש, הינו אוטומטי ומבוקר בקר ממוחשב
  • עלות תפעול < מ 1.5 ₪ /מ"ק

 

מחיר המתקן חסכוני ביותר והנמוך בהשוואה לכל הטכנולוגיות המשתתפות בתכנית

דילוג לתוכן