ביו רובי

תהליך הטיהור במתקני ביו-רובי

שיקוע ראשוני (A) – מיכל זה משמש כמיכל שיקוע ראשוני, בו מופרדים המוצקים והשומנים – הנשארים במיכל מתפרקים בתהליך איטי. מי השפכים אשר עברו את תהליך ההפרדה הראשוני מועברים.

ריאקטור ביולוגי (B) – במיכל זה מתרחש תהליך מלא של איוורור מתמשך (Extended aeration) המתבסס על זמן שהייה ארוך. השפכים המגיעים למיכל מסוחררים באמצעות משאבה, מדחס חיצוני מזרים אויר לתא ערבול מיוחד הנמצא בכיפת המיכל, באופן הגורם לשבירת המוצקים הנמצאים בשפכים והגדלת שטח הפנים שלהם. הגדלת שטח הפנים האפקטיבי, זמן השהייה, ורמת החמצן הגבוהה במיכל הטיהור, מאפשרים לבקטריות הנמצאות במיכל לפרק את השפכים הנמצאים בו. חימצון ופרוק מרבית מרכיבי השפכים מקטין באופן דרסטי את היקף הבוצה המצטברת במיכל. בשונה מתהליכים אחרים בהם מצטברת בוצה רבה אותה יש לפנות אחת למספר שבועות, מאפשר התהליך במתקני ביו רובי לפנות את הבוצה מהמתקן רק אחת למספר שנים.

מיכל הצללה (C) – תפקידו של מיכל זה הוא לאפשר את שקיעת הביו-מסה מהנוזל המעורב לאחר תהליך הטיהור. אחת למספר שעות נשאבת הבוצה המצטברת בתחתית המיכל, ומוחזרת לטיפול נוסף.

טיפול שלישוני (D) – במקומות בהם נדרשים מי קולחים העומדים בתקן "השקיה בלתי מוגבלת", יש להוסיף טיפול שלישוני. הטיפול ניתן על ידי הוספת סינון וחיטוי. חלק זה מבוצע על פי צרכי הלקוח, מתוך שיקולים הנובעים מהשימוש שיעשה בקולחים.

בגמר תהליך הטיהור מפיק מתקן ביו רובי מי קולחים צלולים ונטולי ריחות, באיכות גבוהה המאפשרת שימוש חוזר להשקיה ומאושרת לשימוש ע"י משרד הבריאות ואיכות הסביבה.

דילוג לתוכן