פתרונות קצה לשפכים סניטריים

רשות הטבע והגנים – עבדת

לקוח: רשות הטבע והגנים – עבדת
שנת הקמה: 2000 (שודרג ב-2015)
מ"ק ליממה: 40
צריכת חשמל לתהליך ביולוגי (kw/m3): 2