פתרונות קצה לשפכים סניטריים

רותם אמפרט

לקוח: רותם אמפרט
שנת הקמה: 2000
מ"ק ליממה: 280
צריכת חשמל לתהליך ביולוגי (kw/m3): 0.15