פתרונות קצה לשפכים סניטריים

משרד הביטחון – מחנות צה"ל

לקוח: משרד הביטחון – מחנות צה"ל
שנת הקמה: 2013-2014
מ"ק ליממה: 60-80
צריכת חשמל לתהליך ביולוגי (kw/m3): 0.15-0.20