פתרונות קצה לשפכים סניטריים

משטרת ישראל – ענתה

לקוח: משטרת ישראל – ענתה
שנת הקמה: 2003
מ"ק ליממה: 24
צריכת חשמל לתהליך ביולוגי (kw/m3): 0.30