טיפולי קדם לתעשייה

טיפולי קדם לתעשייה

בשנותיה הראשונות של המדינה, היו מטרותיו של הטיפול בשפכים סילוקם של מפגעים אקולוגיים -תברואתיים, אך נוכח מצוקת המים המחמירה והולכת, עם התגברות המודעות לסכנת הזיהום של מי התהום, ועצם ההתפתחות הטכנולוגיות לטיפול בשפכים, השתנתה הגישה לטיפול בשפכים.

המגמה שהתגבשה מאז היא להשיב את השפכים לשימוש חוזר בחקלאות ובתעשייה, ובכך לתרום לשיפור מאזן המים בישראל.

בעשורים האחרונים, עם התפתחות התעשייה, חלו שינויים דרסטיים. ישנם מפעלים המייצרים הרבה שפכים עם שמנים, מתכות כבדות וחומרים מסוכנים אחרים אשר נוכחותם גורמת לנזקים ישירים לחקלאות ולגופי המים השונים.
לחברתנו ניסיון רב בביצוע טיפולי קדם בשפכי תעשיה המאופיינים בעומס רב של שומנים ומוצקים הכולל:

  • אפיון שפכים מפורט
  • בדיקות היתכנות וביצוע "פיילוט"
  • התאמה לרגולציה ולתקנות.
דילוג לתוכן