טיפול קדם בשפכי רפת ומכון חליבה

טיפול קדם בשפכי רפת ומכון חליבה

ט.ל החברה לאיכות הסביבה פיתחה מתקן חדשני במסגרת התכנית הארצית של משרד החקלאות לבחינת מתקני פיילוט לטיפול בשפכי מכוני החליבה.

המתקן מבוסס על הרחקה מרבית המוצקים, וכתוצאה מכך גם קבלת ערכי COD המתאימים לתקן הרחקה למטשי"ם. הבוצה מתקבלת ברמת יובש גבוהה וניתנת לפינוי עם הפרש הטרי.

הטכנולוגיה מבוססת על שיטת ה-DAF, הרחקת המוצקים ע"י הרחפה מואצת בעזרת בועיות אויר מיקרוניות (וגריפת הבוצה המתקבלת למכולה), כל זאת במתקן קטן מאד ביחס לנפחי העבודה שלו.

החברה התאימה את הטכנולוגיה לטיפול בשפכים עמוסים מאד, האופייניים לשפכי מכוני החליבה השונים וכמו כן ביכולתנו להתאים את המתקנים שלנו לכל גודל של רפת בארץ. לכל רפת נעשה תכנון בהתאם למצב תשתיות הרפת, על מנת למקסם את יעילות המתקן ולמזער את מחיר התאמת התשתיות והוצאות התפעול.

דילוג לתוכן