ט.ל. החברה לאיכות הסביבה בע"מ
גם אנחנו בפייסבוק!

בנייה ירוקה

טיפול בשפכים בבנייה ירוקה

ט.ל. החברה לאיכות הסביבה פועלת תחת חזון ותפישת עולם כוללת, הרואה בשמירה על איכות הסביבה מרכיב חיוני להשגת איכות חיים גבוהה יותר בישראל ובעולם. תפישת עולם זו הינה חלק בלתי נפרד מגישת הבנייה הירוקה הכוללת ההולכת ומתרחבת בעולם המודרני, המבין כי התכלות משאבי כדור הארץ היא עובדה שיש להתמודד עמה בחוכמה ובהקדם.

בנייה ירוקה - מהי ?

בנייה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של הבתים, המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בהם. מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה וחומרים ממוחזרים ותכנון אשר יאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה ובמשאבים מתכלים. 

הבנייה הירוקה עוסקת בשילוב ההיבטים הסביבתיים כחלק אינטגרלי ושגרתי בשיקולי התכנון והביצוע של פרוייקטי בנייה. העיקרון המנחה בבנייה ירוקה הוא, כי חשיבה לטווח ארוך (בת קיימא) ותכנון מוקדם של ההיבטים הסביבתיים בפרויקט, יביאו למוצר סופי איכותי יותר, נוח יותר לשימוש, מתחשב במשאבי הטבע ובסובב ולעיתים חסכני בעלויות הישירות לתפעול המבנה. 

כחמישה אחוזים מסך כל התחלות הבנייה בעולם כיום, מועמדים לקבל תקן ירוק. השוק האמריקאי לבניה ירוקה לבדו מוערך בכ- 30 מיליארד דולר, ותעשיית הבנייה הירוקה צומחת בקצב מרשים של 30-20 אחוזים לשנה (USGBC). תחום הבניה הירוקה של מבני משרדים ותעשייה צפוי לצמוח עד 2010 בשיעור של 5-10 אחוזים לשנה (McGrow Hill Construction). 

תקן ה - LEED

המועצה האמריקאית לבניה ירוקה (USGBC) הוציאה תקן המודד "כמה" הבניין "ירוק". שיטת המדידה קרויה LEED LEADERSHIP IN ENERGY ENVIRONMENTAL DESIGN.  התקן הנ"ל בודק ומסווג את התכנון והבניה של סוגי מבנה שונים בחמש קטגוריות:

1.תכנון אתר בניה בר קיימא ( 22% מכלל הנקודות האפשריות להשגה).
2.שימור מים ונצילות הצריכה ( 8% ).
3.נצילות האנרגיה במבנה ואנרגיה מתחדשת ( 27% ).
4.שימור חומרים ומקורות ( 20% ).
5.איכות סביבה פנימית במבנה ( 23% ).

הדרוג של המבנה נעשה ע"י צוות התכנון. האישור והאימות לדרוג נעשה ע"י USGBC.

מתקן טיהור שפכים ביו רובי - יקרב את בעל הבית הפרטי לחזון בנייה ירוקה, אקולוגית, בת קיימא, השומרת על הסביבה ושאינה מכלה את מקורות עולמנו. המתקן יוצר מי קולחין בהם ניתן לעשות שימוש חוזר וכך לחסוך במים שפירים.

מתקן טיהור שפכים ביו דיסק - לישובים, מפעלים, בתי מלון, אתרי תיירות ונופש וכד', יהווה חלק מפרוייקט רחב היקף של בנייה ירוקה, על ידי ניצול כל השפכים לשימוש חוזר להשקייה. החזר ההשקעה במתקן ביו דיסק ניכר תוך זמן קצר.  

 


 

בניית אתרים