ט.ל. החברה לאיכות הסביבה בע"מ
גם אנחנו בפייסבוק!

מילון מונחים לטיפול בשפכים

ב
  

בוצה- Sludge

  

בוצה משופעלת - Activated Sludge

  

בור ספיגה -Cesspit

  

ביו דיסק -Bio Disk

  

ביו מסה - Biomass

  

בנייה ירוקה - Leed Standard


ג
  

גבבה - Stubble

  

גרוסת


ה
  

הכלרה - Chlorinating

  

המשרד להגנת הסביבה - The Environmental Protection Ministry

  

התפלת מים - Desalination


ו
  

וועדת ענבר


ט
  

טיפול ביולוגי - Biological treatment

  

טיפול ראשוני - Pre Treatment

  

טיפול שלישוני - Tertiary treatment

  

טיפול שניוני - Secondary treatment


כ
  

כלל מוצקים מרחפים - (Total Suspended Solids (TSS


מ
  

מים אוניברסליים- Universal Water

  

מים אפורים - Gray Water

  

מים מליחים - Brackish

  

מים שחורים- Blackwater

  

מים שפירים- Drinking Water

  

מפריד שומן - Oil Separator

  

משרד הבריאות - Ministry of Health


נ
  

ניטריפיקציה - Nitrification


ס
  

סינון -חיטוי - Filtration & Disinfection


צ
  

צופת - Flotsam

  

צריכת חמצן ביולוגית (צח"ב) - (Biological Oxygen Demand (BOD

  

צריכת חמצן כימית (צח"כ) - (Chemical Oxygen Demand (COD


ק
  

קולחים - Effluents


ש
  

שפכים - Sewage


ת
  

תקן בנייה ירוקה

  

תרחיף - Suspension


בניית אתרים