ט.ל. החברה לאיכות הסביבה בע"מ
גם אנחנו בפייסבוק!

שפכים חקלאיים


מתקן ביו-דיסק בקיבוץ ניר יצחק, הראשון מסוגו בישראל, הפיק משפכי הרפת והקיבוץ קולחים להשקייה באיכות העולה על התקנים המחמירים ביותר!!
בקיבוץ ניר-יצחק הופעל מתקן "ביו-דיסק" לטיהור שפכי הקיבוץ וכן רפת הקיבוץ בה 500 חולבות. הצוות המקצועי של ט.ל. החברה לאיכות הסביבה, הופתע לגלות כי איכות הקולחים שנלקחו לאחרונה ביציאה מהתהליך הביולוגי (לפני סינון וחיטוי) טובה מהמצופה.
איכותם של מי קולחין להשקייה נמדדת במספר פרמטרים: צח"ב, מוצקים מרחפים ואמוניה. התקן הישראלי מתיר רמה מירבית של 20 מג"ל צח"ב ושל 30 מג"ל מוצקים מרחפים. במי הקולחים הממוחזרים שנדגמו בניר יצחק, עוד לפני סינון וחיטוי, נמצאו רמות של 8 מג"ל צח"ב ושל 5 מג"ל מוצקים מרחפים. שיעור האמוניה בקולחים עמד על 1.4 מג"ל, וכן יתר הפרמטרים שהוזכרו לעיל הינם נמוכים יותר מהתקן המחמיר ביותר המתיר הזרמה לנחלים.
תוצאות הבדיקות מעידות כי המתקן עובד באופן אופטימלי ופירוש הדבר הוא ששפכי הרפת והקיבוץ יכולים לשמש להשקייה בלתי מוגבלת ללא כל סיכון בריאותי או סביבתי. מתקן הביו-דיסק הכולל את בריכות הטיפול הראשוני ובריכת האיגום הגדולה, נבנה בהשקעה של כשלושה מליון שקלים, ומטפל כיום בכ- 350מ"ק ליממה. המתקן חוסך לקיבוץ ולמשק המים כ – 120,000 מ"ק מים, אשר עלותו היתה זולה מהתחברות למט"ש אזורי וצפוי להחזיר לקיבוץ את ההשקעה בו בתוך כ – 5  שנים.
מנהל הפרויקט מטעם המזמין, אינג' דב לנל, מארגון עובדי המים, הגיב על התוצאות שהתקבלו ואמר: "להביא את הקולחים לאיכות טובה במתקן קונבנציונאלי זה בעייתי, ט.ל. החברה לאיכות הסביבה היתה החברה היחידה שחתמה על חוזה והתחייבה לאיכות הקולחים שתתקבל מהמתקן."

מתקן הביו דיסק לטיפול בשפכי רפתות:

קיבוץ ניר יצחק

מתקן טיהור השפכים מסוג ביו דיסק משמש פתרון קצה עבור מספר צרכנים ביניהם שפכים סניטרים מקיבוץ ניר יצחק, שפכים מהרפת בקיבוץ ניר יצחק, שפכים מקיבוץ סופה ושפכים מבסיס צבאי סמוך.
בניית אתרים